คัสโตเดีย 1 ลิตร
ยี่ห้อ : อดามา (อิสราเอล)
รายละเอียดสินค้า : –
การใช้งาน :