แบ๊ทมูน ซุปเปอร์ 6-3-3

ปุ๋ยเคมีอินทรีย์ คุณภาพสูง ตราค้างคาว-ดวงจันทร์
ยี่ห้อ: ซาโกร (Zagro)
ขนาดบรรจุ: 25 กก.

รายละเอียดสินค้า:

ปุ๋ยเคมีอินทรีย์คุณภาพสูง ที่มีอินทรีย์วัตถุกว่า 30% ทำจากกระดูกและหนังสัตว์ ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของรากและต้น แคลเซียม และฟอสฟอรัสสูง ช่วยฟื้นฟูสภาพต้นที่มีปัญหา และช่วยปรับสภาพดิน เหมาะสำหรับการฟื้นต้น และทุเรียนเล็กให้เจริญเติบโตได้ดี

ปริมาณธาตุอาหารรอง:

O.M. (อินทรีย์วัตถุ)……………………………..30%

 

SKU: ZG-6-3-3

ปุ๋ยเคมีอินทรีย์ แบ๊ทมูน ซุปเปอร์ 6-3-3

ปุ๋ยเคมีอินทรีย์ ปุ๋ยใส่ทุเรียนเล็ก คุณภาพสูง ตราค้างคาว-ดวงจันทร์

ยี่ห้อ: ซาโกร (Zagro)
ขนาดบรรจุ: 25 กก.

รายละเอียดสินค้า:

ปุ๋ยเคมีอินทรีย์คุณภาพสูง ที่มีอินทรีย์วัตถุกว่า 30% ทำจากกระดูกและหนังสัตว์ ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของรากและต้น แคลเซียม และฟอสฟอรัสสูง ช่วยฟื้นฟูสภาพต้นที่มีปัญหา และช่วยปรับสภาพดิน เหมาะสำหรับการฟื้นต้น และทุเรียนเล็กให้เจริญเติบโตได้ดี

ปริมาณธาตุอาหารรอง:

O.M. (อินทรีย์วัตถุ)……………………………..30%

สอบถามหรือสั่งซื้อได้ ที่นี่
ชมสินค้าอื่นๆ ของซาโกรได้ที่ สินค้าอื่นๆ