ปุ๋ยซาโกรสตาร์ 13-10-21+TE

ปุ๋ยซาโกร ปุ๋ยนำเข้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์
ยี่ห้อ: ซาโกร (Zagro)

รายละเอียดสินค้า:

ปุ๋ย Compound ประเทศเนเธอร์แลนด์ สูตรขยายขนาดผล ได้ผลทรงสวย ช่วยเร่งน้ำหนักดี เข้าสีสวย ต้นไม่โทรม รักษาคุณภาพผลผลิตหลังเก็บเกี่ยวได้นาน

ปริมาณธาตุอาหารรอง:

CaO (แคลเซียม)…………………………. 2%
S (กำมะถัน) …………………………………6%
MgO (แมกนีเซียม) ……………………….2%

SKU: ZG-13-10-21